Charlotte van der Kruijk
035 - 588 56 28

Charlotte van der Kruijk


 •  

  website geactualiseerd op 22-08-2017

   

  Wegens drukte in mijn praktijk hanteer ik een aanmeldstop. Dit betekent dat ik geen nieuwe cliënten aanneem.

   

  Per 1 oktober 2017 gaat PsychoSoest verhuizen naar een nieuwe lokatie!
  Vanaf die datum is de praktijk gevestigd in "De Buitenplaats", Burgemeester Grothestraat 53 te Soest.


  Vakanties in 2017: schoolvakanties in regio Midden, te weten:
  - 27 feb t/m 3 mrt (week 9)
  - 24 apr t/m 5 mei (week 17 en 18)
  - donderdag 20 juli t/m woensdag 16 augustus
  - 16 okt t/m 20 okt (week 42)
  - 25 dec t/m 5 jan 2018 (week 52 en 1)

  De praktijk is tijdens de geplande vakanties gesloten.
  In lopende therapieën worden indien nodig afspraken gemaakt over de vakantieperiode.

   

  Overweegt u psychotherapie?

   

   U kunt bij mij terecht voor allerhande psychische klachten, zoals:

   

  Angst; geremdheid, onzekerheid, dwangmatigheid, uitstelgedrag

  Stemmingsklachten; depressie of heftige stemmingswisselingen

  Partner-relatieproblemen

  Werkproblemen, arbeidsconflicten

  Eetstoornis of eetproblemen

  Problemen in gezin of opvoeding

  Negatief zelfbeeld, te weinig zelfvertrouwen, niet ‘uzelf’ zijn

  Steeds terugkerende problemen of patronen in relaties met familie, vrienden, collega's etc.

  Wanneer sprake is van complexe (minder enkelvoudige) psychische problemen

  Wanneer (m)eerdere eerstelijns behandeling(en) niet toereikend zijn gebleken

   

  PsychoSoest, klinische psychologie en psychotherapie

   

  In februari 2013 opende ik mijn praktijk voor psychotherapie "PsychoSoest".
  Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9-17 uur, bij voorkeur tussen 12-13 uur of 15-15.30 uur.
  Psychotherapie stimuleert u tot positieve stappen bij het terug vinden van uw mentale veerkracht. Deze veerkracht kan verminderd of aangetast raken door aanhoudende problemen of (teveel) nare gebeurtenissen. Ik werk individueel, met (echt)paren en/of in groepen. Hieronder volgt per vorm wat korte informatie over mijn werkwijze.
   

   

  Individuele psychotherapie

   

  charlotte van der kruijk psycholoog, psychotherapie soest

  De cognitieve gedragstherapie (CGT), cliëntgerichte en psychodynamische psychotherapie, de systeemtheorie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) vormen de theoretische basis van mijn therapeutisch werk. In dit filmpje vindt u wat uitleg over de werkwijze en werking van EMDR: Filmpje EMDR.

  EMDR psycholoog Soest

   

  Mijn behandelinterventies baseer ik op een gedegen eerste diagnostiekfase en een helder behandelplan, dat ik altijd in open overleg met u opstel.

  Ik werk volgens de geldende BIG-beroepscodes, deze betreffen o.a. beroepsgeheim, therapiekaders en dossiervorming.

  Mocht er tijdens de intake of verderop in uw individuele traject aanleiding toe zijn, dan wordt uw partner of familie er (deels) bij betrokken. Waar nodig werk ik samen met andere disciplines, zoals huisarts, psychiater, diëtist etc.

  Ik werk regulier volgens wetenschappelijk bewezen effectieve richtlijnen (evidence based of best practice). Indien mogelijk werk ik kort. Als er meer tijd nodig is, bied ik u die graag. Het is erg belangrijk dat u zich veilig weet in ons contact, want alleen dan kunt u goed profiteren van steun en confrontatie. Beide dragen bij aan persoonlijke groei. Soms maken we gebruik van oefeningen. Gaandeweg onderzoeken we wat het beste voor u werkt. Individuele sessies duren 45 minuten.
  Eerdere cliënten omschreven mijn werkwijze met de woorden: transparant, direct, zorgvuldig, confronterend, warm.

   

  Partnerrelatie therapie (EFT)

   

  Voor informatie over psychotherapie met (echt)paren verwijs ik u graag naar mijn persoonlijke EFT site (klik hier). Voor algemene informatie over Emotionally Focused Therapy (EFT) voor paren klikt u op dit logo.

   

  relatietherapie soest


  Pessotherapie (lichaamsgerichte psychotherapie)

   

  Tot eind 2018 ben ik in opleiding tot geregistreerd Pessotherapeut (zie www.pessotherapie.nl). Deze vorm van therapie ervaar ik als een waardevolle aanvulling op de gesprekstherapie die ik als psychotherapeut al deed en doe. De Pessotherapie, vernoemd naar de ontwerper Albert Pesso, is qua naam niet alom bekend. Deze therapievorm heeft raakvlakken met de (u misschien wel bekende) PMT (Psycho Motore Therapie) of sensorimotor therapy. Er bestaat echter ook een aantal belangrijke accentverschillen tussen deze vormen. Zelf vind ik dat binnen de Pessotherapie prettig zorgvuldig is nagedacht over het scheppen van een veilig werkklimaat door heldere kaders qua:


  - grenzen en begrenzing (m.i. extra wenselijk bij het doen van -vaak kwetsbaar- lichaamswerk)
  - groepsnormen
  - uitleg over werkwijze en oefeningen
  - verwachtingen van de therapie
  - hoe ervaringen kunnen toepassen in het dagelijks leven

   


  Pesso(psycho)therapie is een lichaamsgerichte, individuele therapie, die meestal in een groep plaatsvindt binnen een uiterst veilige therapeutische omgeving. Pessotherapie besteedt zowel aandacht aan datgene wat je onder woorden brengt (verbaal) als aan lichamelijke ervaringen (non-verbaal). De therapie is ervaringsgericht, hetgeen wil zeggen dat ervan wordt uitgegaan dat het gedrag van mensen wordt bepaald door ervaringen die iemand meemaakt of meegemaakt heeft. Pessotherapie kan in een individuele setting gegeven worden, maar wordt meestal gegeven in twee groepsvormen:

   

  • Oefengroep: een kortdurende ervaringsgerichte groep, géén therapiegroep. De Oefengroep kan helpen om zicht te krijgen op bepaalde moeilijkheden of reacties die men ervaart en die men van zichzelf niet kan begrijpen. Deelname aan een Oefengroep voorafgaand aan een Structuregroep wordt aanbevolen.
  • Structuregroep: een doorlopende therapiegroep. Dit is een vorm van individuele psychotherapie in een groep. Iedere cliënt(e) krijgt om de beurt vaste individuele werktijd. De overige groepsleden zijn dan beschikbaar om op verzoek van de cliënt en de therapeut belangrijke personen uit het heden of verleden van de cliënt te vertegenwoordigen.    

   

  Samen met een collega-opleidelinge ben ik in voorjaar 2017 gestart met het geven van een Oefengroep, zoals hierboven omschreven. In najaar 2017 zullen we ook een Structuregroep starten. Plannen voor een doorlopend aanbod van Pessotherapie-groepen binnen PsychoSoest zijn thans in ontwikkeling. U kunt zich voorstellen dat desgewenst deelname aan een Oefengroep en / of Structuregroep deel kan gaan uitmaken van uw individuele psychotherapie (voorafgaand aan, parallel aan of als nazorg van uw individuele traject). Dit gebeurt uiteraard alleen mits daar in uw intake / behandeling voldoende aanleiding en indicatie voor is. Een gedegen intake en juiste timing vind ik daarbij van groot belang. Bovendien is niet iedereen even geschikt voor deelname aan groepstherapie. Wilt u meer lezen over Pessotherapie? Kijk dan op www.pessotherapie.nl.

   

  Vereniging Pesso Psychtherapie

Laanstraat 4 3762 KD Soest
035 - 588 56 28